O naší firmě

Naše společnost vznikla 12.5. 2003 v 11hod.4 minuty středoevropského času. Jméno je složeno spojením slov Dio a čchi., což můžeme volně přeložit jako "božská energie". Je to energie, která je všude kolem nás, energie přírody, energie která je potřebná pro život.

Logo je složeno z rotující a rozpínající se tříramenné spirály v červené barvě, znamenající teplo a pohyb. Protikladem je modrý kruh, zásobárna energie vyjadřující chlad. Dvojice vyjadřuje neustálý pohyb, koloběh a proměnu energie jedné v druhou. Dva protiklady které se vzájemně doplňují a tvoří harmonickou vazbu.

Hlavní náplní firmy Diochi je propagace zdravého životního stylu a výuka jak pomoci sobě a ostatním. Získejte zdravé tělo prostřednictvím poznání přírodních zákonů . Pouze zdravý člověk je zdravým základem budoucnosti lidstva. Každý je na světě sám za sebe a jeho cílem by mělo být získat maximum poznání v tomto životě. Nejenom získat poznání, ale vše dobré předat následujícím generacím. K dosažení a upevnění zdraví ve prospěch všech lidí ať napomáhá naše filozofie a bioinformační přípravky, které jsou vyrobeny na maximálně přírodní bázi.